Бүтэц, зохион байгуулалт


Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн зохион байгуулалтын бүтцийн схем

Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 82 дугаар тушаалаар Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн зохион байгуулалтын бүтцийг баталсан.

Бүтэц, бүрэлдэхүүн

Овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Цахим шуудан

1

С.Соронзонболд

 

Төвийн  дарга

51-263688

soronzon@mnas.gov.mn

2

Б.Билигт

Ерөнхий нягтлан бодогч

 

51-263907

biligt@mnas.gov.mn

3

Д.Оюунчимэг

Хөтөлбөр хариуцсан ахлах шинжээч

 

51-263689

Oyunchimeg_d@mnas.gov.mn

4

Д.Алтангэрэл

Хөтөлбөр хариуцсан шинжээч

 

51-263689

altangerel@mnas.gov.mn

5

Б.Өлзий

Хөтөлбөр хариуцсан шинжээч

 

51-263689

Ulzii@mnas.gov.mn

6

Ц.Очирхүү

Хөтөлбөр хариуцсан шинжээч

 

51-263689

Ochirkhuu@mnas.gov.mn

7

З.Үлэмжзаяа

Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

 

51-263689

Ulemjzaya@mnas.gov.mn

8

М.Мөнгөнбаяр

Үнэлгээний мэргэжилтэн

51-263689

mungunbayar@mnas.gov.mn

 

Гомдол шийдвэрлэх ажиллагаа

Итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагаас Үндэсний итгэмжлэлийн төв болон түүний ажилтны аливаа үйл ажиллагааны талаар гомдол мэдүүлэхийг хүсвэл ҮИТ-ийн даргад хандан бичгээр, факсаар, электрон шуудангаар өөрийн гомдлыг хүргүүлнэ. Гомдол нь дараах асуудлыг хамарч болно. Үүнд:

  1. MNAS-ийн ажиллагаа, журам, холбогдох баримт бичиг;
  2. MNAS-ийн үнэлгээний мэргэжилтэн, бусад ажилтны үйлдэл, зан төлөв;
  3. Үнэлгээний үйл явц, шийдвэр;
  4. MNAS-ийн таних тэмдэг, итгэмжлэлийн хүрээг буруугаар ашиглах.

ҮИТ /MNAS/ гомдлыг хүлээж аваад тухайн гомдол итгэмжлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой эсэхийг бататгаж, хэрэв холбоотой бол гомдлыг “MNAS P907 Гомдол шийдвэрлэх журам”-ын дагуу хуанлийн 14 хоногт багтаан шийдвэрлэнэ.

Гомдлыг мөрдөн шалгах, шийдвэр гаргахдаа гомдол гаргагчийг ямар нэгэн байдлаар ялгаварлан гадуурхахгүй бөгөөд гомдлыг шийдвэрлэх үйл явцын төгсгөлд гомдол гаргагчид албан ёсны мэдэгдэл хүргүүлнэ. 

 

Холбоо барих хаяг: 

Э-шуудан: info@mnas.gov.mn
Стандарт, хэмжил зүйн газрын төв байр, Энхтайваны өргөн чөлөө-46А, Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот 13343