Гадаад орны итгэмжлэлийн байгууллагаас байгуулагдсан тохирлын үнэлгээний байгууллагыг бүртгэх журам


Монгол Улсын "Органик хүнсний тухай хууль", Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Үндэсний итгэмжлэлийн төвөөс "Гадаад орны итгэмжлэлийн байгууллагаас байгуулагдсан тохирлын үнэлгээний байгууллагыг бүртгэх журам"-ыг батлан гаргаж, Захиргааны хэм, хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн. Иймд Монгол Улсын Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сангийн www.legalinfo.mn цахим хуудсанд зочилж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

 

Мөн энэхүү журмыг энд дарж үзнэ үү.