Удирдах зөвлөл


Итгэмжлэлийн удирдах зөвлөл

2017 онд шинэчлэн баталсан Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд зааснаар тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тогтолцоо нь итгэмжлэлийн удирдах зөвлөл, итгэмжлэлийн байгууллага, техникийн хороо, маргаан шийдвэрлэх комисс, итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллага, итгэмжлэлийн шинжээчээс бүрдэнэ.

Итгэмжлэлийн удирдах зөвлөл нь:

  • Хууль тогтоомжид нийцүүлэн итгэмжлэлийн ажлын хэтийн бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, түүний хэрэгжилтийн талаар холбогдох мэдээлэл, тайланг хэлэлцэж зохих шийдвэр гаргах;
  • Итгэмжлэлийн байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг батлах;
  • Өргөдөл, маргаан шийдвэрлэх комиссыг байгуулах, тэдгээрийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах;
  • Итгэмжлэлийн байгууллагын төрийн нэрийн өмнөөс үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээний үнэ, тарифын хувь, хэмжээг тогтооход санал өгөх;
  • Энэ хууль болон итгэмжлэлийн байгууллагын дүрэмд заасан бусад бүрэн эрхийг эдэлнэ.

"Удирдах зөвлөлийн ажиллах журам"-тай энд дарж  танилцана уу.

Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Нэрс

Албан тушаал

 

1

Г.Отгончимэг

Монгол Улсын Шадар сайдын зөвлөх

2

Б.Билгүүн

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дарга

3

С.Соронзонболд

Үндэсний итгэмжлэлийн төвийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

4

Т.Гантогтох

ХХААХҮЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга

5

Л.Батсайхан

ШӨХТГ-ын Тамгын газрын дарга, улсын ахлах байцаагч

6

Н.Эрдэнэбаяр

ЭМЯ-ны харьяа ЦССҮТ-ийн ерөнхий захирал, АУ-ны доктор (Ph.D)

7

Д.Дамба

УУХҮЯ-ны Судалгаа, хөрөнгө оруулалтын газрын ахлах шинжээч

8

С.Цэрэнчимэд

УМЭАЦТЛ-ийн ерөнхий эмч, МЭ-ийн ухааны доктор (Ph.D)

9

Д.Уламбаяр

ЦУОШГ-ын Улсын сүлжээ, уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтсийн дарга

10

Б.Авид

ШУА-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, ШУ-ны доктор (Ph.D)

11

Б.Батжаргал

МУИС-ийн ШУС-ийн Биохими, микробиологийн багш, доктор (Ph.D)

12

Г.Төрмөнх

ШУТИС-ийн Хүнс судлалын ЭШТ-ийн Химийн лабораторийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)

13

Г.Мягмар

Барилгын хөгжлийн үндэсний нэгдсэн төвийн УЗ-ийн дарга

14

Д.Алтанцэцэг

"Монголын ноос ноолуурын холбоо"-ны гүйцэтгэх захирал

15

Б.Нарангэрэл

"Монкран консалтинг" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал