Бүртгэл эхлэх

12

10 сар, 2021
Сургалтын зар /MNS ISO 15189:2015/
  • Эхлэх 2021-10-14 - Дуусах 2021-10-15

Зохион байгуулагч: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
Итгэмжлэлийн хөтөлбөр: Эмнэлэгийн лаборатори

Бүртгэл эхлэх

20

10 сар, 2021
"Хэмжлийн эргэлзээ тооцох аргачлал" сэдэвт сургалт хүндэтгэх шалтгааны улмаас түр хугацаагаар хойшлогдсон болохыг мэдэгдье.
  • Эхлэх 2021-10-22 - Дуусах 2021-10-22

Зохион байгуулагч: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
Итгэмжлэлийн хөтөлбөр: Сорилтын лаборатори

Бүртгэл эхлэх

27

9 сар, 2021
Сургалтын зар /MNS ISO 17025:2018/
  • Эхлэх 2021-09-29 - Дуусах 2021-09-30

Зохион байгуулагч: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
Итгэмжлэлийн хөтөлбөр: Сорилтын лаборатори

Бүртгэл эхлэх

21

6 сар, 2021
Сургалтын зар /MNS ISO/IEC 17025:2018/
  • Эхлэх 2021-06-29 - Дуусах 2021-06-30

Зохион байгуулагч: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
Итгэмжлэлийн хөтөлбөр: Сорилтын лаборатори

Бүртгэл эхлэх

30

5 сар, 2021
Сургалтын зар /MNS ISO/IEC 17025:2018/
  • Эхлэх 2021-06-03 - Дуусах 2021-06-04

Зохион байгуулагч: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
Итгэмжлэлийн хөтөлбөр: Сорилтын лаборатори

Бүртгэл эхлэх

19

4 сар, 2021