Олон Улсын Итгэмжлэлийн Форум (IAF)


IAF нь тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа явуулдаг, ялангуяа менежментийн тогтолцоо, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, ажилтны баталгаажуулалтын чиглэлээр тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа явуулдаг итгэмжлэл, баталгаажуулалтын байгууллагуудын холбоо юм.

 

IAF нь итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын олгож буй тохирлын үнэлгээний гэрчилгээг дэлхий дахинд хүлээн зөвшөөрөхыг дэмждэг бөгөөд өөрийн үйл ажиллагаа, хөтөлбөрөөрөө дамжуулан оролцогч бүх талууддаа дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. 


Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

2021-04-04