Ази номхон далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (APAC)


APAC нь Ази, номхон далайн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (APLAC), Ази номхон далайн итгэмжлэлийн байгууллага (PAC) гэсэн 2 байгууллага үйл ажиллагаагаа нэгтэн зохион байгуулагдсан, Ази номхон далайн бүсийн итгэмжлэлийн гол байгууллага юм.

 

– 47 жинхэнэ гишүүн,

– 18 ажиглагч гишүүн

– 8 хамтран ажиллагч байгууллага ажиллаж байна. 


Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.

2021-04-04